Zi  Metodică la Biblioteca  Publică Comunală Deleni

 img_20161027_102245

Tema: Proceduri de prelucrare și evidență a documentelor de bibliotecă

Scopul: Cunoașterea tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activităților specifice.

Locația: Biblioteca Publică Comunală Deleni

Data: 27.10.2016

Participanți: 14 ( 8 bibliotecari din bibliotecile publice comunale, 2 invitați surpriză (primarul și viceprimarul comunei Deleni)  și 4 membri ai Comisiei de Coordonare și Îndrumare Metodică de la Biblioteca Județeană “Gh. Asachi” Iași).

 Documentație:

-Formular Cerere de Împrumut Interbibliotecar;

-Calendarul deplasărilor Comisiei de Coordonare și Îndrumare Metodică;

-Planul Zilei metodice din 27.10.2016.

Prezentări: 6

Procedura proprie: Evidența, gestionarea și inventarierea documentelor din cadrul bibliotecii comunale DeleniMaria Sava, bibliotecară la Biblioteca Comunală Deleni.

Procedura Operațională: Imprumutul Interbibliotecar al Publicațiilor – Bibliograf A. Dvoracic – 15’

Procedura Operațională: Comunicarea colecțiilor – Șef Birou Împrumut pentru copii Roxana-Cătălina Cozmiuc  – 15′

Procedura Operațională: Informarea și instruirea utilizatorilor – Șef Birou Florina Mânzu – 15’

Probleme juridice ale bibliotecilor publice – Consilier juridic Bogdan-Theodor Durac – 15’

Procedura Operațională: Informarea și documentarea comunitară a beneficiarilor interni și externi – Bibliograf A. Dvoracic – 15’

Discuții privind problemele bibliotecilor și ale bibliotecarilor din Zona A

  1. Aurica Dvoracic, după prezentarea pe larg a celor două proceduri operaționale menționate la secțiunea Prezentări, în cadrul discuțiilor, a constatat că:

–      niciuna dintre cele 7 biblioteci reprezentate la Ziua Metodică nu își desfășoară activitatea conform procedurilor operaționale; în consecință, conform îndrumărilor pe care membrii CCÎM le-au dat astăzi, colegii noștri vor identifica activitățile procedurabile și își vor elabora procedurile necesare înaintând un exemplar ordonatorului de credite pe care îl scutește de costurile pe care le presupune angajarea unei firme care să elaboreze aceste documente de bază în desfășurarea activității bibliotecare și nu numai;

–      le-a reamintit colegilor planul de acțiuni pentru anul 2016, cu accent pe obținerea acceptului autorilor  monografiilor în vederea digitizării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, distribuindu-le colegilor și câte un exemplar din Contractul de Cesiune a Drepturilor de Autor întocmit de colegul nostru, Bogdan-Theodor Durac, juristul bibliotecii și membru al CCÎM;

–      a sugerat elaborarea unei proceduri care să descrie toate activitățile bibliotecare cu denumirea de Dezvoltarea și comunicarea colecțiilor, în funcție de specificul activităților de bibliotecă și mărimea acesteia, acolo unde este cazul;

–      în urma solicitărilor colegilor din zonă, s-a angajat să le trimită coordonatele contactului pentru softul ebibliophil iar pentru ușurarea întocmirii procedurilor – expedierea celor două proceduri prezentate prin e-mail, Regulamentul Împrumutului național interbibliotecar și Legea 284/2010, Art. 26, alin. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

–      le-a distribuit colegilor produsul cultural ce reprezintă unul dintre rezultatele implementării proiectului transfrontalier Moștenire culturală fără granițe de către Muzeul Literaturii Române din Iași în parteneriat cu biblioteca județeană, Ghidul de cooperare transfrontalieră Iași-Chișinău Antreprenoriatul Cultural, Afacerea Ta de Mâine !

  1. Colegul nostru Bogdan Durac, juristul bibliotecii, a răspuns problemei ridicate de una dintre colegele noastre privind promovarea la gradul profesional IA și a elaborat documentul necesar obținerii acceptului autorului/ilor monografiilor.
  2. Colega noastră Florina Mânzu a prezentat pe larg Procedura Operațională: Informarea și instruirea utilizatorilor dar ne-a vorbit și despre ceea ce nu se scrie într-o procedură, cu referire la interrelaționarea cu publicul larg, empatizarea, răbdarea, ascultarea, pasiunea etc., componente esențiale ale activității bibliotecare.
  3. Colega noastră Roxana-Cătălina Cozmiuc a prezentat pe larg Procedura Operațională: Comunicarea colecțiilor și îi datorăm și realizarea fotografiilor întâlnirii noastre.
  4. Colegul nostru de la Cotnari, Dorin Cozan, a întrebat dacă și scrierea de proiecte este o activitate procedurabilă specifică muncii de bibliotecă iar răspunsul nostru a fost afirmativ.
  5. Colega noastră de la biblioteca din Hârlău, Iuliana Voicu, a întrebat cine face verificările la cărțile de muncă, iar colegul nostru Bogdan a direcționat-o către Casa de Pensii.

 Concluzii:

Ziua Metodică din 27.10.2016 s-a desfășurat în același climat profesional de calitate cu care ne-am obișnuit încă de la începutul activității comisiei. Atât procedurile prezentate cât și discuțiile au răspuns scopului întâlnirii. Discuțiile profesionale s-au desfășurat într-o atmosferă de încredere și profesionalism. Schimbul de informații și cunoștințe a fost benefic de ambele părți. Fiecare dintre noi a avut de învățat câte ceva de la ceilalți colegi și a plecat mai bogat în cunoștințe și informații decât atunci când a trecut pragul bibliotecii gazdă din Deleni.

Vizita la Căminul Cultural ”Al. Tănase” Deleni, inaugurat în 2014 și care confirmă faptul că oamenii din această comunitate duc și o viață culturală la standarde europene, a întregit activitatea noastră din această zi pictată generos de Măria Sa Toamna în nuanțele infinite ale ruginiului frunzișului copacilor ce se pregătesc să întâmpine, ca într-un ritual străvechi, albul zăpezilor ce vin pe cale!

posteaza un comentariu

noutati pe rafturi

Noutăţi pe rafturile bibliotecii

Arhiva