Dublă lansare de carte în prezența autoarei la Biblioteca Județeană Iași

lansare-sirghie

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” invită publicul vineri, 21 octombrie 2016, cu începere de la ora 16.00, la Sala de Artă și Referințe, la o dublă lansare de carte urmată de proiecția unui film-document.

Cele două volume: Lucian Blaga şi ultima lui muză și Radu Stanca – Evocări și interpretări în evantai, aparțin autoarei Anca Sîrghie, critic și istoric literar, cu o prodigioasă activitate interdisciplinară pe tărâm universitar şi publicistic.

În cartea Lucian Blaga şi ultima lui muză (200 p.), Anca Sîrghie reconstituie dialogul în trepte purtat cu Elena Daniello (1910-2010), una dintre doamnele literaturii române care a trăit la Cluj. Ea l-a inspirat pe Lucian Blaga în cea mai înnegurată perioadă a vieţii lui, pe care evocarea-document de faţă o luminează din prisme inedite. Volumul a fost încununat cu Premiul „Octavian Goga”, decernat de Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România.

În cea de a doua carte propusă publicului ieșean, Radu Stanca – Evocări și interpretări în evantai (462 p.), cuvântul înainte al autoarei comemorează cei „95 de ani de nemurire” ai poetului, dramaturgului şi regizorului Radu Stanca, al cărui nume este anexat Teatrului Naţional din localitatea unde el a lucrat, o instituţie care nu a pus în scenă niciuna din cele cincisprezece piese de teatru ale patronului său, în toţi anii de glorie de când îi poartă numele. Cartea este structurată pe cinci capitole. I – Evocări, II – Interpretări, III – Radu Stanca în reportaje, IV – Pe drumul către steaua „care a ars cândva nepotolit” a lui Radu Stanca, V – Anexe şi VI – Note.

Ambele lucrări – cu un cert conținut documentar despre doi autori importanți ai literaturii române contemporane – au apărut la Editura Technomedia din Sibiu în perioada 2015-2016.

Lansarea va fi completată de filmul-document Amintiri despre Lucian Blaga (17minute), realizat în urma interviului cu Elena Daniello și un recital de versuri semnificative din creația celor doi poeți.

Vă așteptăm vineri, 21 octombrie, de la ora 16.00, la Sala de Artă și Referințe de la Biblioteca Județeană pentru a afla lucruri inedite despre Lucian Blaga și Radu Stanca.

 

sirghieANCA SÎRGHIE – scurtă biografie

 Literat prin profesie și pasiune, Anca Sîrghie desfăşoară o prodigioasă activitate interdisciplinară pe tărâm universitar şi publicistic. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Asociației pentru Istoria Presei, a Uniunii Teatrale din România, a ASTREI sibiene, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România etc.

Critic și istoric literar, a realizat primul studiu monografic dedicat scriitorului Radu Stanca, studiu de pionierat, despre care filosoful Constantin Noica nu ezita să aprecieze în 1981 că „o asemenea lucrare face dreptate nu numai unui mare destin românesc, ci și ființei umane, prea des primejduită de propriii ei cronicari, literatorii.” A publicat Radu Stanca și obsesia Thaliei. Ipostazele omului de teatru în 1996 la Editura și Casa de presă „Tribuna” din Sibiu. A realizat o exegeză exemplară dedicată unei personalități transilvane, publicistul sibian Nicolae Cristea, căruia i-a scos din uitare Jurnalul (1895-1902) ultimilor ani de viață politică tensionată în Ardeal, iar în 2011 tipărea a 2-a ediție a lucrării Memorandistul Nicolae Cristea și epoca sa. Contribuie la exegeza cioraniană, îngrijind împreună cu profesorul Marin Diaconu cartea Aurel Cioran, fratele fiului risipitor, 2012, volum la care i-a scris și prefața, el fiind primit cu mare interes de critica literară a momentului.

Recent, Anca Sîrghie a publicat la Editura Technomedia din Sibiu cartea Lucian Blaga și ultima lui muză, cu un Cuvânt înainte al profesorului Ovidiu Drimba, însoțită de filmul documentar Lucian Blaga în amintirile Elenei Daniello. Cartea a primit Premiul „Octavian Goga” din partea Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sibiu pe anul 2015. Ele au fost lansate mai întâi în S.U.A. și în Canada, prezentate apoi și în țară. A îngrijit împreună cu profesorul Marin Diaconu două cărți de referință, apărute la Fundația Naționala pentru Știință și Artă din București, dedicate lui Radu Stanca, anume Dăltuiri, 2012, pe care a și prefațat-o, urmată de Radu Stanca-Profil spiritual, 2015.

A scris pentru studenții ei de la universități sibiene cărțile: Pagini din istoria bibliotecilor, Lectura și studiul, Literatura pentru copii în contextul beletristicii românești, Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar și preșcolar etc. A redactat până acum 12 prefețe la operele altor scriitori, a dat numeroase interviuri, dintre care un prim grupaj, realizat împreună cu profesorul Alexandru Brașoveanu în emisiunile „Gaudeamus” de la Radio Eveniment din Sibiu, a apărut sub titlul Întâlnire pe calea undelor. Interviuri radiofonice despre scriitori români în 2008, prefațat de Ana Blandiana. A scris peste 400 cronici de teatru, interviuri, reportaje, articole şi studii, unele publicate în volume antologice, în presa din România şi din străinătate.

Nelipsită în presa sibiană și în cea națională, Anca Sîrghie se axează pe problemele istoriei și criticii literare, ale culturii și cărții. Ea a semnat numeroase articole, apărute în „Transilvania”, „Saeculum” „Tribuna”, „Cenaclul de la Păltiniș”, „Euphorion”, „Telegraful Român”, publicaţii de la Sibiu, în „Steaua”, „Tabor”, „Renașterea” din Cluj, în „Limbă și literatură”, „Almanahul literar”, „Cetatea lui Bucur”, „Bucureștiul literar”, „Manuscriptum”, „Românul” etc. din capitală, în „Astra”, „Gazeta de Transilvania” de la Brașov, în „Citadela” de la Satu Mare, în „Ardealul literar”, prestigioasa revistă de la Deva, din al cărei comitet de redacție face parte, ca, de altfel, și la „Gând Românesc” din Alba Iulia ş.a. Scrie și în publicații din străinătate, precum „New York Magazine” și „Lumină Lină” de la New York, „Curentul internațional” din Michigan, după ce a semnat în „Meridianul românesc”din California și „Cuvântul Românesc din Hamilton, Canada. Apare cu eseuri în „Origini“ din Georgia, S.U.A., revistă la care face parte din advisory board, ca în ultimul timp să fie cooptată în colegiile redacționale ale publicațiilor „Miorița SUA” din Sacramento, California, și „Lumea Românească“ din Grand Rapids, Michigan (Statele Unite ale Americii). Este frecvent prezentă în „Observatorul” din Toronto şi în revista „Destine literare“ din Montreal (Canada).

Este prezentă cu comunicări la peste 150 manifestări ştiințifice naționale şi internaționale, preocupată să pună în valoare literatura şi cultura română. Aşa s-a întâmplat, între multe altele, în ianuarie 2007 la celebra Universitate Harvard, S.U.A., la cea din Helsinki Finlanda, în august 2008, sau la Ankara, Turcia în 2010 etc. A activat la Universitatea „Michel de Montaigne” din Bordeaux, unde a ținut cursuri la studenții de la specialitatea Comunicare, cu un succes pe care a ținut să-l aprecieze și decanul facultății, și conferințe pentru un public mai larg, evenimente la care a fost prezent și consul onorific al României la Bordeaux. La Universitatea Humboldt din Berlin, Germania, la Institutul de Științele Educației din Chișinău, la Institutul Cultural Român din New York a fost prezentă cu conferinţe despre scriitorii români.

În ultimii 15 ani este prezentă frecvent în comunitățile românilor americani din New York, Denver, San Francisco, Troy, Detroit și Cleveland din S.U.A., de la Hamilton, Toronto, Windsor și Montreal din Canada. Invitată să conferențieze, Anca Sîrghie a prezentat cu succes teme diverse despre cultura și literatura română, pe care, așa cum afirma recent în presa clujeană profesoara Silvia Popescu, le promovează ca „o admirabilă mesageră a marii culturi naționale”.

A scris scenarii de filme documentare. Între ele, prin pelicula „Constelația Sibiu” ea face cunoscute în lume tradițiile, istoria și personalitățile Transilvaniei, textul filmului fiind tradus în 5 limbi străine de largă circulație. Lui Lucian Blaga i-a dedicat două pelicule cu amintirile unor contemporani despre complexa lui personalitate.

Distinsă melomană, Anca Sîrghie a scris în răstimpuri cronici de spectacole muzicale, ea prefațând în 2014 cartea Opera măiastra de Costin Popa și ținând ocazional conferințe despre mari compozitori ai lumii. În ultimul deceniu este organizatoarea Cursului internaţional de măiestrie instrumentală, vocală și de dirijorat-coral de la Sibiu, ajuns la a XIII-a ediție anuală în 2016 şi se impune ca promotoare a înfiinţării unei Academii de Muzică la Sibiu.

Din 1990 până azi funcționează cu pasiune și spirit de inițiativă ca preşedintă a Ligii Culturale „România-Franţa” Sibiu. A stabilit astfel, cu începere din 1990 și până în prezent schimburi interuniversitare, cu mobilitatea cadrelor didactice și a studenților din cele două țări, colaborări între licee de același profil, turnee ale unor formații de teatru și ansambluri folclorice, a înfrățit 8 localități din Franța cu cele din România, colaborare și astăzi activă. Prin toate activitățile inițiate, Anca Sîrghie dovedește a fi un promotor al literaturii și culturii naționale pe diferite meridiane ale mapamondului, unde întreține în mod programatic un dialog viu cu diaspora noastră, care se afirmă ca parte integrantă a spiritualității românești.

posteaza un comentariu

noutati pe rafturi

Noutăţi pe rafturile bibliotecii

Arhiva