Serviciul Catalogare, Achiziţii, Informare bibliografică

I. Dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor
Dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci cuprinde totalitatea operaţiunilor necesare asigurării creşterii normale a fondurilor de documente în funcţie de dinamica pieţei de tipărituri, de dimensiunea şi profilul bibliotecii, în cazul nostru profil … Read more…