Biblioteca în cifre

La finalul anului 2014:
COLECŢII: 616.088 unități de bibliotecă, din care:

cărţi şi periodice tipărite (nr. volume): 560.101
manuscrise: 10
documente audiovizuale: 12.778
colecţii electronice: 168
alte documente de bibliotecă: 43.031

DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE (în anul 2014): 15.485 unități de bibliotecă, din care:

cărţi şi periodice … Read more…