Biblioteci publice din județul Iași

Biblioteca Municipală Pașcani
| Biblioteca Orășenească Hârlău
| Biblioteca Orășenească Podu Iloaiei
| Biblioteca Orășenească Tg. Frumos
| Biblioteca Publică Aroneanu
| Biblioteca Publică Balș
| Biblioteca Publică Bârnova
| Biblioteca Publică Belcești
| Biblioteca Publică Brăești
| Biblioteca Publică Butea
| Biblioteca … Read more…